ΑΡΧΙΚΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας

Διάγνωση Νόσου και Σχεδιασμός Θεραπευτικής Προσέγγισης

Την αρχική διάγνωση της νόσου θα ακολουθήσει μια σειρά απεικονιστικών και αιματολογικών εξετάσεων για να εκτιμηθεί το ακριβές στάδιο της νόσου. Έχοντας πλήρη εικόνα της φύσης και έκτασης της νόσου θα συντονίσουμε τις εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες (χειρουργούς, ακτινοθεραπευτές κ.α) ώστε να σχεδιάσουμε τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία και κόστος για τον ασθενή.

Χημειοθεραπεία-Βιολογικοί Παράγοντες

Η απόφαση για το είδος των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, τη δοσολογία και τη συχνότητα της θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά από τον εξειδικευμένο παθολόγο ογκολόγο και προϋποθέτει πολύχρονη και δια βίου εκπαίδευση στο αντικείμενο της ογκολογίας. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και έτσι πρέπει να είναι και η θεραπεία του. Εμείς σχεδιάζουμε το ενδεδειγμένο χημειοθεραπευτικό σχήμα προσαρμοσμένο στον κάθε ασθενή εφαρμόζοντας τα πιο μοντέρνα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας. Συνεργαζόμαστε με κέντρα όπου η διάλυση και η προετοιμασία των φαρμάκων πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνθήκες πλήρους αποστείρωσης και με προδιαγραφές απόλυτης ασφάλειας. Η χορήγηση της χημειοθεραπείας γίνεται σε ειδικούς θαλάμους ημερήσιας ή περισσότερων ημερών νοσηλείας.

Ορμονοθεραπεία

Πρόκειται για ειδικές θεραπείες από του στόματος ή παρεντερικές που στοχεύουν σε ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων όγκων (π.χ. έκφραση στον όγκο υποδοχέων οιστρογόνων ή ανδρογόνων). Χορηγούμε την ορμονοθεραπεία με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα με ελάχιστες παρενέργειες.

Στοχεύουσες Θεραπείες-Ανοσοθεραπεία

Πρόκειται για πολλά υποσχόμενες ειδικές θεραπείες από του στόματος ή παρεντερικές που στοχεύουν σε ειδικούς μοριακούς μηχανισμούς του όγκου. Με την ανοσοθεραπεία, που είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει στο θεραπευτικό οπλοστάσιο του ογκολόγου, προσπαθούμε να επανενεργοποιήσουμε το «αμυντικό σύστημα» του ασθενούς ώστε να καταπολεμήσει τον όγκο. Τα πρώτα φάρμακα είναι ήδη διαθέσιμα και στην Ελλάδα και χορηγούνται από εμάς με βάση τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Παρακολούθηση μετά την αρχική αντιμετώπιση

Αφού η νόσος ελεγχθεί αποτελεσματικά, παρακολουθούμε τον ασθενή σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διαγνώσουμε έγκαιρα πιθανή επανεμφάνιση της νόσου ή να θεραπεύσουμε καθυστερημένες επιπλοκές της θεραπείας. Υποβάλλουμε τον ασθενή στις αποκλειστικά απαραίτητες εξετάσεις, καθησυχάζουμε τους φόβους του, απαντάμε στις απορίες του. Όσο απομακρυνόμαστε από την ημερομηνία της διάγνωσης τόσο τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των επανεξετάσεων μεγαλώνουν καθώς και ο κίνδυνος υποτροπής μειώνεται.

Γενετική Συμβουλή-Προληπτική θεραπεία

Παρέχουμε ιατρική καθοδήγηση και γενετική συμβουλή σε συγγενείς ασθενών με καρκίνο αξιοποιώντας τις συνεργασίες μας με εξειδικευμένα κέντρα γενετικής. Ακόμα κι όταν στις εξετάσεις δεν ανιχνεύεται κάποια γενετική αλλαγή ενημερώνουμε τους συγγενείς για τις σωστές στρατηγικές πρόληψης. Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής με διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους και τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κίνδυνου εμφάνισης καρκίνου σε άτομα με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό.

Υποστήριξη Ασθενούς και Οικογένειας

Σήμερα η βέλτιστη αντιμετώπιση του καρκίνου δε μπορεί να μην περιλαμβάνει τη ψυχοκοινωνική διάσταση της νόσου, αφού η εφαρμογή των αρχών της βελτιώνει την ποιότητα ζωής και πιθανώς την έκβαση του ασθενούς. Για τους λόγους αυτούς συνεργαζόμαστε στενά με επαγγελματίες του κλάδου (ψυχολόγους, ψυχιάτρους) αλλά και οργανώσεις ασθενών και συλλόγους καρκινοπαθών.

Ανακουφιστική και Υποστηρικτική Φροντίδα

Πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για τον ασθενή μας ακόμα κι όταν οι διαθέσιμες θεραπείες έχουν εξαντληθεί. Η υποστηρικτική φροντίδα στον ασθενή τελικού σταδίου, η ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου, η ρύθμιση του πόνου είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την αντικαρκινική θεραπεία για την ομάδα μας.

Συμμετοχή σε Πρωτοποριακές Κλινικές Μελέτες

Η ομάδα μας μετέχει σε σειρά κλινικών μελετών όπου οι ασθενείς μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μοντέρνες και ασφαλείς αντικαρκινικές θεραπείες.

Συνεργασία με Κέντρα του Εξωτερικού

Είναι αρχή μας ότι ο ασθενής δικαιούται σε δεύτερη ή και τρίτη γνώμη για το πρόβλημα υγείας που έχει. Προς τούτο, η ομάδα μας μπορεί να κατευθύνει τους ασθενείς που το επιθυμούν προς εξειδικευμένα κέντρα της Ευρώπης και Αμερικής.

Η διεύθυνση του Iατρείου Βόλου άλλαξε.
Το ογκολογικό ιατρείο θα λειτουργεί στη διεύθυνση: Σπυρίδη 89 με Γαλλίας.

Η διεύθυνση του Iατρείου Βόλου άλλαξε. Το ογκολογικό ιατρείο θα λειτουργεί στη διεύθυνση: Σπυρίδη 89 με Γαλλίας.