ΑΡΧΙΚΗ / Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ομάδα μας

Παθολόγος Ογκολόγος

Ειδικός Παθολόγος

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
MSc Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας Π.Θ.

Senior Study Coordinator

Γραμματειακή υποστήριξη
MSc in Bioinformatics
and Data Analysis

Παθολόγος Ογκολόγος

Ειδικός Παθολόγος

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
MSc Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας Π.Θ.

Senior Study Coordinator

Γραμματειακή υποστήριξη
MSc in Bioinformatics
and Data Analysis