ΑΡΧΙΚΗ / ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αρχές λειτουργείας ιατρείων

Αρχές λειτουργίας ιατρείων

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενούς

Έχετε δικαίωμα σε:
◉ Διακριτική και Εξατομικευμένη φροντίδα
◉ Πληροφόρηση για τη νόσο και τη θεραπεία σας
◉ Συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία σας
◉ Σεβασμό στην ιδιωτικότητα σας
◉ Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα
◉ Αντιμετώπιση του πόνου σας
◉ Έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα και τις επιθυμίες σας

Έχετε την υποχρέωση να:
◉ Παρέχετε πλήρες και λεπτομερές ιστορικό υγείας
◉ Ζητήσετε σαφείς πληροφορίες για τη νόσο και τη θεραπεία σας
◉ Πάρετε αποφάσεις μετά από λεπτομερή πληροφόρηση
◉ Αναφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή στην υγεία σας
◉ Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των άλλων ασθενών
◉ Συμπεριφέρεστε στο προσωπικό με σεβασμό και κατανόηση
◉ Ακολουθείτε τους κανόνες που διέπουν τα ιατρεία
◉ Τακτοποιείτε εγκαίρως τις οικονομικές σας υποχρεώσεις

Η διεύθυνση του Iατρείου Βόλου άλλαξε.
Το ογκολογικό ιατρείο θα λειτουργεί στη διεύθυνση: Σπυρίδη 89 με Γαλλίας.

Η διεύθυνση του Iατρείου Βόλου άλλαξε. Το ογκολογικό ιατρείο θα λειτουργεί στη διεύθυνση: Σπυρίδη 89 με Γαλλίας.